Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Koyšové Ladce 2005 - prednes