Ak búrame dom, nezabudnime vyjsť z neho von.

Koyšové Ladce 2005 - prednes