Dobre je, keď sa spojí staré dobré s novým dobrým.

Koyšové Ladce 2005 - prednes