Niekto má bohatstvo na rukách, niekto v rukách.

Koyšové Ladce 2005 - prednes