V tme vidíme najďalej.

Koyšové Ladce 2005 - prednes