Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Koyšové Ladce 2005 - prednes