Ak chceš vedieť moje zajtra, nepýtaj sa ma na to dnes.

Koyšové Ladce 2005 - prednes