Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Koyšové Ladce 2005 - prednes