V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Koyšové Ladce 2005 - prednes