Nevedomosť je ako bývať pri studni a zomrieť od smädu.

Koyšové Ladce 2005 - prednes