Projekty financované EÚ

Rozsvecovanie stromčeka v MŠ Ladce 2019

 

Aj tento rok sme slávnostne rozsvietili vianočný stromček v našej materskej škole. Krásne popoludnie sa nieslo v duchu adventu, vianočnej hudby a príjemnej predvianočnej nálady. Rozžiarené detské oči, koledy a básničky z úst detí 4. a 5. triedy prispeli v úvode akcie k vytvoreniu tej správnej atmosféry. Nech je pre všetkých čas adventu časom pokoja a radostného očakávania...

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková