Projekty financované EÚ

Deň narcisov 18. apríla 2024

Milí rodičia a priatelia našej školy,

 

Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov, ktorá sa bude konať i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy už tento štvrtok - 18. apríla 2024  v čase od 7,30 – 9,30 hod. v areály školy a od 10,00 – 11,00 hod. v centre obce na parkovisku pred potravinami.

 

V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť onkologickým pacientom a dobrovoľne ich finančne podporiť.

 

Viac o možnostiach prispenia ako i konkrétnej pomoci onkologickým pacientom, ktoré realizuje Liga proti rakovine nájdete na https://www.dennarcisov.sk/ .

 

Na Slovensku ich totiž ročne pribúda približne 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho zasiahlo toto náročné ochorenie.

 

Ďakujeme, za vašu spolupatričnosť a podporu.