Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Stavbársky deň 2021