Projekty financované EÚ

Divadelné predstavenie pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším 2022

V mesiaci október sme na znak vďaky a úcty ku generácií skôr narodených pripravili kultúrny program v podobe divadelného predstavenia.

 

Veľmi nás potešila účasť a to, že si ľudia našli čas pre seba a nedeľný podvečer strávili v kultúrnom dome.

 

Stretli sa so svojimi priateľmi, bývalými kolegami z práce, či so susedmi. Po predstavení bola pripravená malá recepcia, kde sa pri pohári vínka mohli všetci družne porozprávať.

 

Text: Dominik Koštialik

Foto: Ing. Katarína Kalusová, Zuzana Čuríková