Projekty financované EÚ

Riešenie migračných výziev v obci Ladce

Celkové náklady:             20 800,00 EUR

Výška príspevku NFP:     20 800,00 EUR

Poskytovateľ:                    Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

                                           Slovenskej republiky

Kód výzvy:                         IROP-PO9-SC91-2023-108

Prioritná os:                      9 FAST CARE

Konečný užívateľ:            Obec Ladce

Doba realizácie:               03/2022-04/2023

 

Opis projektu: Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Súbory na stiahnutie