Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Posedenie pracovníkov z PCLA 2018

 

Úcta k starším občanom – pracovníkom cementárne je už dlhodobou tradíciou, a výnimku v organizovaní posedenia pre nich netvoril ani rok 2018. Posedenie sa nieslo v milej a v priateľskej atmosfére, obohatené bolo o občerstvenie, príhovor generálneho riaditeľa Ing. Antona Barcíka a hudobný kultúrny program.

 

 

Foto: PCLA