Projekty financované EÚ

Výsadba 40 kusov stromov v obci 2021

 

Obec Ladce v spolupráci s PCLa vysádzala v novembri stromy na verejných priestranstvách. Umiestnenie a výsadbu realizovala s arboristom, ktorý určil aj druhy jednotlivých drevín v závislosti od miesta výsadby. Takýmto spôsobom bolo vysadených 40 nových stromov. Som veľmi rád, že týmto krokom prispejeme k obnove a rozšíreniu zelene v našej obci.

 

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce