Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Pomník - 100 rokov 1. svetová vojna 2014