Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Pomník - 100 rokov 1. svetová vojna 2014