Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Pomník - 100 rokov 1. svetová vojna 2014