Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Pomník - 100 rokov 1. svetová vojna 2014