Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Pomník - 100 rokov 1. svetová vojna 2014