Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Pomník - 100 rokov 1. svetová vojna 2014