Projekty financované EÚ

Ladecká kvapka krvi 2023 (september)

Opäť prišiel ten deň, keď sa stretli dobrí ľudia z Ladiec a okolia s úmyslom pomôcť iným ... tým ktorých, život závisí na ochote jednotlivcov prísť a darovať túto vzácnu tekutinu akou krv bezpochyby je. Transfúzia krvi a krvných produktov pomáha každoročne zachrániť milióny životov.

 

Slová vďaky patria všetkým darcom, ktorí prišli a svojím šľachetným postojom dali šancu na záchranu života či uzdravenie mnohým ľuďom.

 

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia, pánovi starostovi Dominikovi Koštialikovi za príspevok na občerstvenie a poskytnutie priestorov, pracovníkom OcÚ Ladce za spoluprácu, Eve Huťťovej za pomoc pri príprave občerstvenia, Petronele Jesenskej za skvelé koláčiky a samozrejme mobilnému výjazdu NTS SR Trenčín za realizáciu odberov a za profesionálny a ľudský prístup.

 

Život je mnohokrát nevyspytateľný a sú chvíle, kedy práve vaša krv môže rozhodnúť o živote či zdraví iného človeka.

 

Želám všetkým veľa zdravia, aby sme sa o pár mesiacov mohli znova stretnúť pri takejto jedinečnej akcii.

 

Ešte raz veľká vďaka!

 

Text: Eva Jesenská

Foto: Eva Jesenská, Ing. Katarína Kalusová