Projekty financované EÚ

Nové dopravné značenie v obci 2022

 

Obec Ladce v mesiaci február osadila nové dopravné značenie na uliciach Pavla Koyša, Ľudovíta Štúra, Jána Kollára, Vážska a na Kukučínovej ulici. Od dňa osadenia sa teda územia týchto ulíc stali obytnými zónami, v ktorých platia prísnejšie pravidlá cestnej premávky. Tí, ktorí majú vodičský preukaz si určite uvedomujú, že v obytnej zóne platí istý súbor pravidiel, ktoré treba dodržiavať – je to najmä znížená rýchlosť a parkovanie len na miestach pre to určených. Pripomeňme si všetky nariadenia, citujem teraz Zákon č. 8/2009 Z. z. § 59 (Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

 

(1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.

(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.

(3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.

(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

(5) Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.

 

 

Státie motorových vozidiel sme chceli odstrániť

Spomenutý 3. bod citovaného zákona bol hlavným dôvodom, kvôli ktorému sme v daných častiach obce vytvorili obytné zóny. Množstvá automobilov na uliciach častokrát ohrozovali nielen plynulosť cestnej premávky, ale aj bezpečnosť chodcov a cyklistov, ktorí chceli po ulici prejsť. Bola sťažená, a niekedy až znemožnená zimná údržba pri odhŕňaní snehu, ako aj jarná údržba zametacím vozom.

Uvedomujem si, že niektorí občania, hlavne motoristi, sú a budú nespokojní s naším rozhodnutím. No stav statickej dopravy sa v našej obci každoročne zhoršuje najmä z dôvodu zvyšovania sa počtu automobilov v jednotlivých domácnostiach. Preto je viac ako potrebné, aby si každý (zodpovedný) motorista uvedomil, čo pre zlepšenie stavu v obci môže urobiť on sám, obzvlášť v mieste svojho bydliska. Z môjho pohľadu, a vzhľadom k novému dopravnému značeniu, bude na začiatok stačiť, ak budú motoristi parkovať vo svojich dvoroch a vo svojich garážach. Keďže tieto časti Ladiec patria k starším čo sa výstavby týka, pozemky to daným občanom plnohodnotne umožňujú. V prípade návštev môžu ľudia využiť odstavné plochy pri cintoríne. Určite mnohých po prečítaní týchto viet rozhorčila myšlienka nemôcť zaparkovať presne pred vlastným domom, alebo domom blízkej rodiny. Treba si však uvedomiť, že vlastný komfort nemôže stáť nad pravidlami a verejnou bezpečnosťou. Verím, že po určitej dobe si na nové pravidlá zvykneme, a že si všetci uvedomíme ako obec s „upratanými“ cestami lepšie vyzerá.

 

 

Občania spokojní, aj nespokojní

Touto cestou by som rád zverejnil dve pripomienky, ktoré mi boli adresované vzhľadom k novému značeniu.

 

1. „Chcem sa spýtať, aká múdra hlava nám osadila značku na chodník. Všetci parkujú presne na takých miestach, keď majú návštevy, ale aj bežne. U Jablonkových to bolo pri stĺpe. Prečo aj u nás to nebolo pri stĺpe elektriky. Kto bude obkášať trávu? Budete orezávať konáre jabloní keď na jar zakryjú značku? Kde zaparkuje syn, keď budeme my v záhrade? Keby sme boli vedeli o čo ide, jamu zahrnieme. Keby sa riešila obrovská mláka. Značiek na jeden meter ako na Václavaku. Prosím o vyjadrenie, či toto umiestnenie prehodnotíte, alebo máme sami umiestniť značku k stĺpu. Ďakujeme za pochopenie, keď sa veci riešia bez vedomia obyvateľov, musíme komunikovať o veciach až. PO...“ (Anonymný odosielateľ)

 

 

2. „Chcel by som reagovať na nové dopravné značenie. Kedysi som Vám navrhol, aby sa "dedina" označila ako obytná zóna, vtedy ste povedal, že sa spustí veľká vlna kritiky. Vidím, že ste dorástol až do tejto úrovne. No čo dodať, klobúk dole. Všetci si pravdepodobne, až si naštudujú aké dopravné pravidlá platia v obytných zónach, povedia "Zbohom zdravý rozum". Tak túto vetu si poviem, až budete končiť svoju funkciu. Ostatným, čo zbytočne vyškrabkávajú batérie svojich mobilov doporučujem naštudovať si dopravné pravidlá a presťahovať tie kovošroty nielen pri svojich domoch, na svoje uhladené záhradky, predídu tak zbytočnému rozčarovaniu.“ (Anonymný odosielateľ)

 

 

Čo dodať?

Naším zámerom nebolo rozdeliť obyvateľov týchto častí na spokojných a nespokojných. Naším cieľom bolo zmanažovať lepšie situáciu, ktorú si na uliciach vytvorili samotní občania (samozrejme, nemôžeme všetkých hádzať do jedného vreca, ale kto danými ulicami prechádza, vie, aká situácia tu vládla/vládne). O označení ulíc a vytvorení obytných zón sme informovali ešte v pláne nového dopravného značenia. Ten sme umiestnili na webstránku a občania mali možnosť vyjadriť sa k nemu. Nechcem situáciu nadľahčovať, ani byť ironický, ale k preštudovaniu plánu bol potrebný čas a ochota zamyslieť sa nad pripravovanými opareniami. Práve tí, ktorí zmeny sledujú v obci len v čase, kedy sa už reálne dejú, často apelujú na to, že sa všetko robí bez občanov, neskoro. Dovolím si tvrdiť, že obec takéto zmeny neplánuje zo dňa na deň, informuje o nich verejnosť, no verejnosť im musí venovať svoju pozornosť dobrovoľne.

 

Prosím preto občanov daných ulíc, ktorí cítia, že im značenie uberá z vlastného komfortu, o zamyslenie. Ak chceme mať pekné ulice, odhrnuté a bezpečné pre vozidlá, cyklistov, chodcov a najmä pre deti, musíme preto niečo urobiť. A niekedy sa to „niečo“ môže týkať aj nás. Obec nemá v pláne pokutovať autá stojace pred bránami, chápeme, že všetci potrebujú čas na to, aby si zvykli na nové parkovacie pravidlá a tiež na výrazne zníženú rýchlosť. Verím, že trend vozidiel a cyklistov, ktorí neustále pri obhádzaní zaparkovaných vozidiel riskovali jazdu v protismere čoskoro skončí. Verím, že si nebudeme pravidlá prispôsobovať „na mieru“ a uspokojovať sa s tým, že cesta je dostatočne široká a naše vozidlo nikomu nezavadzia.

 

Verím, že si uvedomíme, že pravidlá cestnej premávky sa volajú pravidlami preto, pretože je potrebné ich dodržiavať. V prípade otázok k celej problematike ma môžete kedykoľvek kontaktovať, a to aj osobne na obecnom úrade.

 

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce