Projekty financované EÚ

Vianočné vystúpenie SZUŠ Ladce 2022

V pondelok 12.decembra 2022 priniesli do Kultúrneho domu v Ladcoch vianočnú náladu deti so SZUŠ Ladce. Tanečnice a malí tanečníci z Ladiec a Košece predstavili svoje choreografie, ktoré si spolu so svojimi pani učiteľkami pripravovali už od septembra . Diváci mali možnosť pozrieť si choreografie v rôznych tanečných štýloch a vystupujúce deti odmenili veľkým potleskom. V programe sa predstavili Vianoční škriatkovia, Vianočné svetielka či Nevesta na úteku.

 

Na záver programu deti zatancovali spoločný tanec a všetkým zaželali krásne Vianoce .

 

Text: Lucia Adamík, DiS Art.

Foto: Ing. Katarína Kalusová, Terézia Čuríková