Projekty financované EÚ

Vianočné trhy ZŠ Ladce 2022

Konečne nastalo adventné obdobie, ktoré si môžeme užívať bez rôznych obmedzení. Tešíme sa z možnosti navštíviť vianočné trhy a spríjemniť si atmosféru očakávania najkrajších sviatkov v roku. Preto sme sa i v našej základnej škole v spolupráci s obecným úradom rozhodli usporiadať vianočné trhy pred kultúrnym domom.


Žiaci spolu s triednymi učiteľmi v škole, ale i s rodičmi doma pripravovali zaujímavé vianočné výrobky a chutné tradičné občerstvenie, ktoré ponúkali vo svojich stánkoch. Občania Ladiec, rodičia i priatelia školy otvorili svoje peňaženky a prispeli tak do triednych fondov svojich detí, ale aj na ušľachtilú školskú zbierku „Deti deťom“. Jej nosnou myšlienkou je obdarovať drobným darčekom deti z našej školy, ktoré sa nachádzajú v núdzi. 

 

Chladný podvečer spríjemňovala horúca čokoláda, výborný punč či káva. Hladné brušká nasýtili hranolčeky, vafle a párky v pečive. Milým kultúrnym obohatením trhov bolo vystúpenie detí z 1. stupňa, ktoré spoločne zaspievali pieseň o zime. Na klavíri pre všetkých zahrala žiačka 2. stupňa Emmka Koštialiková. Príjemnú náladu umocňoval rozžiarený vianočný stromček a osvetlenie, ktoré zabezpečili zamestnanci obecného úradu a o hudobný sprievod sa postaral pán Michal Fusko.


Veľmi pekne ďakujem pánovi starostovi Dominikovi Koštialikovi, svojim kolegom, pani Katke Kalusovej a zamestnancom Obecného úradu v Ladcoch za pomoc pri organizácii tejto akcie a tiež za vytvorenie neopakovateľnej vianočnej atmosféry.


Text: Mgr. Bronislava Majtánová

Foto: Ing. Katarína Kalusová