Projekty financované EÚ

Ladecké zvesti

 

 

 

 

Aktuálne číslo Ladeckých zvestí

Po kliknutí na tlačidlo nižšie si môžete otvoriť a prečítať najnovšie Ladecké zvesti v online podobe.

 

 

Ladecké zvesti - číslo 1

 

 

 

 

Archív Ladeckých zvestí

Po kliknutí na tlačidlo nižšie si môžete otvoriť a prečítať všetky vydania Ladeckých zvestí v online podobe.

 

 

Archív ladeckých zvestí

 

 

 

 

Kontakty na redakciu Ladeckých zvestí
Redaktor Branislav Lipták, 0905 258 685
Grafická príprava Matej Lipták, 0948 311 908, grafik@beel.sk
Vychádza vo firme BeeL s.r.o. , Púchov
Tlač ASSA, s.r.o., Púchov

 

 

 

 

o ladeckých zvestiach