Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Ladecké zvesti

 

 

Aktuálne číslo Ladeckých zvestí nájdete tu:

Ladecké zvesti - August 2019

 

 

Kontakty na redakciu Ladeckých zvestí:

Redaktor: Branislav Lipták st., 042 4628 231

Grafická príprava: Matej Lipták, 0948 311 908, grafik@beel.sk

Vychádza vo firme BeeL s.r.o. , Púchov

Tlač: ASSA, s.r.o., Púchov

 

Archív ladeckých zvestí

 

o ladeckých zvestiach