Projekty financované EÚ

Nové dopravné značenie na Cementárskej ulici

 

V minulom roku prebehlo rozšírenie cesty na Cementárskej ulici, kde vznikol pruh určený pre cyklistov a doplnenie verejného osvetlenia nad plánovaným priechodom pre chodcov. Na ulici bolo potrebné obnovenie pôvodnej stredovej čiary a doplnenie dopravného značenia. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti občanov pribudlo nové zvislé i vodorovné značenie priechodu pre chodcov, vyznačený pruh pre cyklistov, priestor zákazu státia  a nápis BUS. Obnovilo sa aj pôvodné dopravné značenie pri pošte a na ploche pri pošte pribudlo vyznačenie parkovacích miest.

 

Sme presvedčení, že nové dopravné značenie prispeje k plynulej a hlavne bezpečnej dopravnej situácií na frekventovanej ulici v našej obci.

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Katarína Kalusová