Projekty financované EÚ

Slávnostné stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov 2019

Deň učiteľov sme oslávili aj v Ladcoch. 28. marca 2019 sa konala v obradnej sieni obce tradičná slávnosť, na ktorú boli pozvaní učitelia zo Základnej školy v Ladcoch a z Materskej školy v Ladcoch. Pozvanie, samozrejme, dostali aj učitelia na dôchodku a tak pozvánok odišlo presne 44. Slávnosti sa nezúčastnilo 7 pozvaných učiteľov. Program pre učiteľov začal recitáciou básne žiačkou našej základnej školy, milým slovom ich privítala matrikárka obce Ľubomíra Porubčanová a príhovor predniesol aj starosta obce, Ing. Jaroslav Koyš. Starosta spolu so svojím zástupcom Dominikom Koštialikom odovzdali každému učiteľovi upomienkový darček a kvet.

 

Pozvaní učitelia nám venovali nielen svoj čas, ale aj podpis do pamätnej knihy. Všetci sme si slávnosť užili, spoločne posedeli, prehodili zopár slov. Bolo skutočne milé a príjemné sa takto po roku spolu stretnúť a vymeniť si skúsenosti či zážitky. Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí v našej obci vychovávali alebo vychovávajú ďalšiu generáciu múdrych a vzdelaných detí a mladých ľudí!

 

 

Text: Ľubomíra Porubčanová

Foto: Zuzana Čuríková