Projekty financované EÚ

Čistenie multifunkčného ihriska v Tunežiciach 2023

V rámci čistenia verejných plôch obce naši pracovníci vyčistili hraciu plochu na multifunkčnom ihrisku v Tunežiciach. Plocha bola znečistená machom a zvyškami z okolitých stromov. Po vyčistení všetkých častí ihriska, slúži športové ihrisko k ďalšej aktivite našich občanov. Na jar budúceho roku sa plánuje osadenie lavičiek k zvýšeniu pohodlia pre rodičov a deti.

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Katarína Kalusová