Projekty financované EÚ

Triedený zber - správne separovanie odpadu v obci Ladce

 

Spísali sme pre vás krátky manuál, ktorý vám pomôže správne triediť odpad vzniknutý vo vašej domácnosti.

 

 

 

Rýchla navigácia: Ako a kam vyhadzovať a triediť:

Plasty | Papier | Sklo | Kovy | Jedlé oleje | Elektroodpad | Tetrapacky | Biologický odpad | Batérie, akumulátory | Nebezpečný odpad | Textil, odevy | Plienky | Lieky | Drobný stavebný odpad | Pneumatiky | Objemný odpad, nábytok | Knihy

 

 

 • Na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov slúži zber do vriec, zber do 1 100 l nádob a mobilný zber. Nádoby sú farebne odlíšené: zelená = sklo, žltá = plast, modrá = papier, červená = kovy, oranžová = tetrapaky.
 • Každá zberná nádoba je navyše označená štítkom na viditeľnom mieste, kde je napísané čo do nej patrí a čo nie. V prípade, že neviete kam odpad vhodiť a ako ho triediť, informujte sa na obecnom úrade, radi vám poradíme.
 • Na území obce je zavedený triedený zbe elektroodpadov z domácností, papiera, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov), použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, jedlých olejov a tukov z domácností, tetrapakov, VKM (viacvrstvové kombinované materiály), textilu, žiaroviek a žiarivek, farieb a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
 • Prosíme občanov, aby odpad pred vyhodením stláčali (plechovičky, plastové fľaše, ...), šetrí sa tým miesto v nádobe na odpad.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTY - žltá nádoba

 • Pri bytových domoch sa zbierajú do žltých 1 100 l kontajnerov. Plasty z rodinných domov (RD) sa vyvážajú podľa zberového kalendára - naplnené a uzavreté vrecia sa vyložia pred brány RD. Vytriedené plasty je možné odovzdať aj osobne na zbernom dvore v čase otváracích hodín.
 • Zberné nádoby nájdete na sídliskovej časti pri bytových domoch, v časti Horné Ladce pri bytových domoch, pri ZŠ, MŠ, Odbornom učilišti internátnom a Považskej cementárni.
 • Patria sem: PE a PET fľaše od minerálok a malinoviek, kofoly, mlieka, sirupov, octu, oleja, vína, piva, plastové obaly od drogérie (šampónov, krémov, tekutých mydiel, aviváží, pracích gélov, čistiacich prostriedkov), plastové vrecia, igelitky, tašky a vrecká, obalové fólie, záhradné a potravinové fólie, nádobky od jogurtov, masiel a smotán, vrecká od mlieka, plastové poháriky, obaly od sladkostí a slaností, plastové vedrá, prepravky, hračky, bandasky a sudy, kvetináče, polystyrén, plastový nábytok, obaly z CD,...
 • Nepatria sem: obaly od nebezpečných látok, napr. od motorových olejov, chemikálií, farieb, plastové obaly hrubo znečistené napr. potravinami, farbami, zeminou, guma, molitan, podlahové krytiny,...

 

 

 

Vedeli ste?

Z 30 ks PET fliaš sa môže vyrobiť jedna fleecová bunda?

 

 

Dobrá rada: Plastové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, dovolené je ponechať na obaloch uzávery a etikety. Obaly stláčajte, pretože nestlačené zaberajú miesto pre ďalší odpad. Stlačenie je otázkou pár sekúnd, zvládneme ho všetci.

 

 

 

 

 

PAPIER - modrá nádoba

 • Pri bytových domoch sa zbiera do modrých 1 100 l kontajnerov. Papier je možné odovzdať tiež firme, ktorá ho počas vopred vyhlásenej akcie v obci vymení za hygienické výrobky (neodovzdávajú sa tetrapaky, kartón). Papier je možné odovzdať aj v základnej a v materskej škole počas zberu alebo osobne na zbernom dvore v čase otváracích hodín.
 • Zberné nádoby nájdete na sídliskovej časti pri bytových domoch, v časti Horné Ladce pri bytovom dome a pri ZŠ.
 • Na zbernom dvore máme tiež kontajner na papier a kartóny. Kartóny aj papier však musia byť odovzdané rozobrané a zviazané do balíkov, inak ich pracovník zberného dvora od občana nevezme. Kontajner bude vyvážaný 2x do roka.
 • Patria sem: noviny, časopisy, reklamné letáky, katalógy, zošity, plagáty, baliaci papier, vlnitá a hladká lepenka, kartóny, škatule, knihy bez väzby, kancelársky papier, bločky z obchodov, lístky z kina, z dopravy, staré pohľadnice, listy, obálky (bez plastových okienok), malé kúsky po strihaní papiera, papierové vrecká od múky, cukru, papier od potravín, plagáty, krepový papier, skartovaný papier,...
 • Nepatria sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán, papier na pečenie, tetrapaky (viacvrstvové obaly),...

 

 

 

Vedeli ste?

Z papierového odpadu možno vyrobiť aj obaly na vajcia, kuchynské utierky, baliaci papier, toaletný papier, kartóny a iné papierové výrobky? 10 časopisov zo separovaného zberu sa zase môže zmeniť na krabicu na televízor.

 

 

Dobrá rada: Z papiera je vhodné odstrániť sponky na spisy, lepiacu, textilnú alebo plastovú časť, škatule je potrebné rozobrať, aby zaberali menej miesta. Ak nechcete dostávať reklamné letáky, nalepte si na schránku žiadosť o nevhadzovanie letákov - ušetríte si starosti s triedením.

 

 

 

 

 

SKLO - zelená nádoba

 • V obci sa zbiera do zelených 1 100 l kontajnerov. Sklo je možné odovzdať aj osobne na zbernom dvore v čase otváracích hodín.
 • Patria sem: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, sklo všetkých farieb, sklenené poháre od zaváranín a poháre všeobecne, fľaše, fľaštičky od kozmetiky, dymové a mliečne sklo, úlomky skla, okenné/tabuľové sklo - tabuľové sklo z okien a dverí v malom množstve, väčšie množstvo patrí na zberný dvor.
 • Nepatria sem: porcelán, keramika, korky, silne znečistené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, umývadlá, drôtené sklo, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, žiarovky, žiarivky, obrazovky,...

 

 

 

Vedeli ste?

Z 5 kusov zaváracích pohárov môže byť sklenená váza na kvety?

 

 

Dobrá rada: Sklenené obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, etikety nevadia. Nevhadzujte sem ani plné zaváraninové poháre, znečistia celý separovaný zber! Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

 

 

 

 

 

KOVY - červená nádoba

 • Pri bytových domoch sa zbierajú do červených 1 100 l kontajnerov. Kovy z rodinných domov (RD) sa vyvážajú podľa zberového kalendára - naplnené a uzavreté vrecia sa vyložia pred brány RD. Kovy je možné odovzdať aj osobne na zbernom dvore v čase otváracích hodín.
 • Zberné nádoby nájdete na sídliskovej časti pri bytových domoch, v časti Horné Ladce pri bytovom dome a pri ZŠ.
 • Patria sem: hliníkové Al a železné Fe príbory, riad - ešus, hrnce a náradie, plechovky od nápojov (kola, pivo,...), kovové súdky od piva, skrutkovacie uzávery od alko a nealko nápojov, kompótové viečka, kovové obaly z kozmetických výrobkov - napr. sprejov, konzervy z potravín a zvieracích krmív, alobal, kovové výrobky, všetok drobný železný odpad, radiátory, práčky, plynové sporáky, kovové rebríky, rámy z postelí, klince, kľúče,...
 • Nepatria sem: kovové obaly od farieb a lepidiel, znečistené kovové obaly, chemikálii, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty a nápojové kartóny, mäkké vrecúška, napr. z kávy, kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok,...

 

 

 

Vedeli ste?

Zo 670 hliníkových plechoviek sa môže stať rám na bicykel?

 

 

Dobrá rada: Duté obaly - plechovky je vhodné pre zmenšenie objemu stlačiť a vysypať do nádoby bez plastového obalu (tašky), v ktorej ste ich doniesli. Kovové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt a plastových častí, prípadne vypláchnuť. Nadrozmerný kovový odpad je možné odniesť do zberní kovov.

 

 

 

 

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

 • Je možné priniesť v priehľadných plastových, dobre uzavretých PET fľašiach na zberný dvor v čase otváracích hodín. Odpad je zakázané zmiešavať s KO a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na KO.
 • Použitý kuchynský olej môžete priniesť na zberný dvor a dostanete zaň buď fľašku octu, alebo kuchynského oleja. Výmena sa deje v tomto pomere: 1 liter použitého oleja = liter octu alebo 6 litrov použitého oleja = liter oleja.
 • Zberom použitého oleja chránite nielen životné prostredie, ale aj vaše potrubie od zanesenia. Vyliať olej do výlevky alebo umývadla znečistí vodu a zaťaží celý proces čistenia vody. Použitý olej je možné premeniť na biopalivo - bionaftu.
 • Zbierajú sa všetky druhy kuchynských olejov okrem minerálnych, motorových a odpadových. Olej je treba po použití nechať vychladnúť, precediť od zvyškov potravín. Olej následne vlejte do priehľadnej plastovej fľaše (môže to byť aj fľaša od oleja).
 • Patria sem: použitý kuchynský jedlý olej, tuk.

 

 

 

Vedeli ste?

Ak kuchynský olej skončí po použití vo výlevke, zanesie kanalizáciu
a svojím zápachom pritiahne hlodavcov. Ak sa však separuje, môže ešte
poslúžiť ako biopalivová zložka, ktorú niektoré firmy primiešavajú do motorovej nafty. Biopalivová zložka z použitého kuchynského oleja výrazne znižuje emisie skleníkových plynov.

 

 

Dobrá rada: Na uskladnenie oleja použite len jednolitrové, jeden a pol litrové alebo dvojlitrové priehľadné PET fľaše. Použitý olej zbierajú aj niektoré čerpacie stanice, treba sa pýtať. Ak ho donesiete na zberný dvor, dáme vám zaň čistý kuchynský olej alebo ocot.

 

 

 

 

 

ELEKTROODPAD

 • Je možné priniesť na zberný dvor v čase otváracích hodín. Zber elektroodpadu je zabezpečený v obci aj mobilne a to 2x do roka, dátumy treba sledovať na webovej stránke obce.
 • Patria sem: chladničky, mrazničky, variče, sporáky, televízory, monitory, telefóny, mobily, mikrovlnky, počítače, magnetofóny, hi-fi veže, reproduktory, gramofóny, kuchynské roboty a malé spotrebiče, fén, holiaci strojček, ručné elektrické náradie,...

 

 

 

Vedeli ste?

Elektroodpad je vhodné odovzdať v celistvosti - čiže tak, že mu nechýba napr. kábel a pod.

 

 

Dobrá rada: Elektrodpad nemá šancu rozložiť sa v prírode úplne. Z jednej žehličky sa môže recykláciou vyrobiť až 30 oceľových plechoviek. Zlato, ktoré sa pri recyklácii elektroodpadu získa, sa používa aj na výrobu šperkov. Odovzdanie elektroodpadu vás nič nestojí!

 

 

 

 

 

TETRAPACKY (nápojové kartóny, obaly)

 • Je možné priniesť na zberný dvor v čase otváracích hodín, na zbernom dvore je pre ne určený kontajner. Tetrapacky sa zbierajú do oranžových kontajnerov. Tetrapacky sú niekedy označované ako viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.
 • Patria sem: nápojové kartónové obaly od mlieka, smotany, vína, džúsov,...
 • Nepatria sem: obaly znečistené od nebezpečných látok.

 

 

 

Vedeli ste?

Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Napriek tomu, že je to cenný materiál na recykláciu, viac ako polovica skončí na skládkach. A pritom sa dá už z dvoch nápojových kartónov vyrobiť 1 m2 kuchynských utierok!

 

 

Dobrá rada: Nápojové kartónové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, dovolené je ponechať na obaloch uzávery a etikety. Zbierajú sa zošliapnuté tak, aby bol ich objem čo najmenší.

 

 

 

 

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD

 • Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a z parkov do zberných nádob na komunálny odpad, na iné miesta než na to určené, alebo tento odpad spaľovať.
 • Obec Ladce nevykonáva zber triedeného biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, nakoľko občania sú povinní tento odpad kompostovať vo vlastnom kompostovacom zásobníku, na základe získania kompostérov cez projekt Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce.
 • V prípade väčšieho množstva drevnatého odpadu vzniknutého pri orezávaní, príp. zrezávaní stromov je po dohode možnosť odpad doviezť na zberný dvor. Orezy a konáre je potrebné narezať na maximálnu dĺžku 2 m a odovzdať viazané textilným materiálom.
 • Obec nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, ktorých pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.
 • Na území obce sa zavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností v komplexnej bytovej výstavbe. Obec zabezpečuje vykonávanie zberu, prepravu a následné nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v počte 17 ks nádob s objemom 240 l v komplexnej bytovej výstavbe (KBV).
 • Interval vývozu zberných nádob biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je minimálne 1 x 7 dní v zmysle zákona o odpadoch.
 • Domáci kompostér - patria sem: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia - aj citrusové a banánové, citrusové treba nasekať nadrobno, kávové a čajové zvyšky, bezmäsité zvyšky jedla, škrupinky z orecha, kvety, tráva, lístie, seno, slama, hlina, drobné konáre, mladá burina, piliny, hobliny, vata, drevný popol (vychladnutý), vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier a pod.
 • Domáci kompostér - nepatria sem: trus domácich zvierat (hospodárskych áno, ale to si musí zvážiť záhradkár, ktorý kompost zakladá, a napríklad aj chová bylinožravé zvieratá), vaječné škrupiny, starý chlieb, mäsité zvyšky jedla, mliečne výrobky, kosti, kamene, obväzy, cigaretové ohorky, piliny z drevotriesky, uhynuté zvieratá, chemicky ošetrené zvyšky,...
 • Hnedá nádoba na BRKO - patria sem: tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich, vaječné škrupinky, potraviny po záručnej dobe (bez obalu), znehodnotené potraviny/potraviny po záručnej dobe (bez obalu), šupky z ovocia a zeleniny, čajové vrecúška, zvyšky kvetov a rastlín.
 • Hnedá nádoba na BRKO - nepatria sem: triedené zložky odpadu (plasty, sklo, papier, tetrapaky), nebezpečné odpady, kuchynský olej (tuky), tekuté zložky (polievky, omáčky), plastové vrecká, plienky, prach zo smetí a vysávania, cigaretový ohorky, uhynuté zvieratá, živé vianočné stromčeky (patria na zberný dvor).

 

 

 

Vedeli ste?

Kompostovanie je prírode najbližší spôsob, ako nakladať s organickými zbytkami. Bioodpad tvorí až 45 % hmotnosti celkového množstva komunálneho odpadu! Kompostovanie šetrí priestor v smetnej nádobe a šetrí aj prírodu. Navyše - správne kompostovanie prináša kvalitné hnojivo pre vašu záhradu alebo balkónové pestovanie.

 

 

Dobrá rada: V našom okolí je veľa ľudí, ktorí chovajú domáce zvieratá, alebo pestujú vlastné ovocie či zeleninu. Skúste napríklad zvyšky jedál nosiť susedovým prasiatkam, alebo sa dohodnúť na používaní spoločného kompostéru so susedom. Zaveďte si v kuchyni misku aleno nádobku (ideálne s vekom) na bioodpad, ktorú budete mať po ruke. Zber tohto odpadu sa stane po čase pre vás samozrejmosťou a odmení vás kvalitným kompostom, ktorý využijete v záhrade, alebo aj v byte pri pestovaní kvetov.

 

 

 

 

 

POUŽITÉ BATÉRIE, AKUMULÁTORY

 • Použité batérie a akumulátory môžete bezplatne odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín. Prenosné batérie (napr. batérie do mobilných telefónov, tzv. tužkové batérie) môžu občania odovzdať aj na obecnom úrade, v obchode s potravinami a na zbernom dvore.
 • Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory napr. pouličným zberačom a pod., pokiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

 

 

Vedeli ste?

Batérie obsahujú ťažké kovy, a keď ich vyhodíme do prírody alebo na nesprávne miesto, nebezpečné látky sa uvoľňujú do pôdy a vody. Lenivosťou si tak ničíme vlastné zdravie. Doba rozložiteľnosti použitej batérie môže byť až 100 rokov!

 

 

Dobrá rada: Drobné batérie zbierajte doma do malej nádoby a vezmite ich so sebou, keď pôjdete do obchodu alebo na úrad - aj tu nájdete ich zberné miesto. Mobilné telefóny a tiež nabíjačky môžete odovzdať aj v niektorých predajniach mobilných telefónov alebo priamo u daného operátora.

 

 

 

 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

 • Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob (alebo vedľa nich) a na verejné priestranstvá obce.
 • Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

 

 

 

Vedeli ste?

Veľa ľudí si myslí, že nebezpečný odpad doma nemajú. Nebezpečný odpad je všetok odpad, na ktorom je vyznačený symbol preškrtnutej smetnej nádoby. Taký odpad nepatrí do žiadneho kontajnera, ani do smetnej nádoby na zmiešaný odpad. Nebezpečným odpadom sú aj lieky, elektroodpad, zvyšky či obaly zo všetkých syntetických farieb, riedidiel, lakov alebo moridiel. Ak tento odpad vhodíte do koša alebo spláchnete do záchodu, môžete kontaminovať vodu či pôdu.

 

 

Dobrá rada: Odpad s obsahom škodlivín je občan povinný vytriediť z komunálneho odpadu (nehádzať ho tam). Odovzdať ho môže na zbernom dvore počas prevádzkových hodín, treba ho však bezpečne uskladniť a previesť.

 

 

 

 

 

TEXTIL

 • Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na zbernom dvore obce. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je podľa potreby.
 • Patria sem: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.), detské oblečenie.

 

 

 

Vedeli ste?

Z textilu vytriedeného na recykláciu sa môžu vyrobiť napríklad vlákna pre automobilový či nábytkársky priemysel (poťahy, výstelky), ale aj rôzne izolácie budov.

 

 

Dobrá rada: Vhodný textil na separovanie je suchý a čistý - len tak sa môže ďalej využiť (napríklad v charite). Znečistený textil zabaľte zvlášť a upozornite naň pracovníkov zberného dvora. Sledujte akcie vo vašom okolí, často je možné nepoškodený textil a obuv darovať sociálne slabším občanom. Napríklad v našej obci sa konáva aj detská burza, kde je možné darovať oblečenie, prípadne zbierka posteľnej bielizne pre nemocnice.

 

 

 

 

 

POUŽITÉ JEDNORÁZOVÉ PLIENKY

 • Použité jednorazové plienky je možné odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín. Musia byť však vo vreciach, ktoré používa náš zberný dvor!

 

 

 

Vedeli ste?

Dieťa spotrebuje v priemere denne 5 - 6 jednorázových plienok, a to len za dva roky, počas ktorých dieťa plienky potrebuje, činí spolu 4 000 plienok. Tie v nasiaknutom stave vážia okolo 1 tony. Takéto množstvo odpadu vyprodukujú za rovnakú dobu 2 dospelí ľudia.

 

 

Dobrá rada: Vrecia na plienky dostanete zadarmo na zbernom dvore. Nepoužívajte iné, pretože inak nám ich spoločnosť, ktorá plienky likviduje, nevezme. Zvážte separovanie plienok, zaberajú v komunálnom odpade veľmi veľa miesta.

 

 

 

 

 

LIEKY

 • Veterinárne a humánne lieky je zakázané vhazdovať do akýchkoľvek zberných nádob. Lieky sa odovzdávajú do zbernej nádoby v lekárňach.
 • Vonkajšie papierové obaly liekov, tak ako aj príbalová informácia pre pacienta, patria do komunálneho separovaného odpadu medzi papier. Pokiaľ sa tuhé lieky nachádzali v sklenených obaloch, obal po vyprázdnení môžete vyhodiť do separovaného odpadu na sklo. Je to najekologickejší postup, aký môžete zvoliť.
 • Ostatné lieky v špeciálnych alebo v netypických obaloch treba tiež odovzdať v lekárni (jednoduchá rada: ak neviete kde liek vyhodiť, doneste ho aj s obalom do lekárne). Jedná sa o inhalačné, prípadne injekčné systémy, použité ihly, striekačky a ortuťové teplomery.

 

 

 

Vedeli ste?

Každoročne sa na Slovensku do lekární odovzdá viac ako 100 ton starých liekov. Ak by ich ľudia vyhodili do koša alebo ešte horšie – spláchli do toalety – všetky chemické látky by skončili v pôde, prípadne vo vode. Myslime na to, že chránime životné prostredie, v ktorom žijeme aj my!

 

 

Dobrá rada: Lieky po expirácii alebo nepoužité lieky skladujte doma bezpečne v nádobe a pri návšteve lekárne ich vezmite so sebou a odovzdajte. Lekáreň máme aj v Ladcoch, ďalšie najbližšie sú v Beluši a v Ilave.

 

 

 

 

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

 • Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže DSO odovzdať na zbernom dvore do veľkoobjemového kontajnera. Pôvodca DSO obdrží vážny lístok od obsluhy zberného dvora, ktorý je povinná zaplatiť pracovníkovi na zbernom dvore alebo do pokladne na Obecnom úrade v Ladcoch.
 • Zakazuje sa ukladať DSO do nádob na zmesový KO alebo ukladať DSO do vriec vedľa zberných nádob.
 • Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier, lepenku. DSO nepatrí do nádoby na komunálny odpad, ani mimo nej!
 • Patria sem: drobný stavebný odpad, ktorý vyprodukujú občania, ako napr. zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

 

 

 

Vedeli ste?

Azbest, ako nebezpečný materiál, sa ešte stále vyskytuje na niektorých budovách či domoch. Veľa ľudí si materiály obsahujúce azbest (strechy, potrubia, obklady, bojlery…) kvôli finančnej náročnosti odstraňujú vlastnými silami. Práve manipuláciou azbestu sa jeho nebezpečné vlákna uvoľňujú a môžeme ich vdýchnuť. Príznaky ochorenia, ktoré vznikajú následkom pravidelného vdychovania azbestových vlákien, sa prejavujú až o 20 – 30 rokov po prvom vystavení sa účinkom azbestu, preto sa tohto materiálu treba zbaviť čo najrýchlejšie - ale špecializovanou firmou, ktorá azbest zlikniduje a odvezie.

 

 

Dobrá rada: Ak nemáte možnosť doviesť si na zberný dvor DSO individuálne, môžete si objednať vlečku alebo multikáru z obecného úradu. Poplatok za DSO sa navýši o poplatok za odvoz, no celá vaša starosť bude spočívať len v naložení DSO na vozidlo. Pozor - pokiaľ je na vlečke stavebná suť, nesmie obsahovať zmes železa a kovových prvkov!

 

 

 

 

 

PNEUMATIKY

 • Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky.

 

 

 

Vedeli ste?

Pneumatiky vo voľnej prírode predstavujú záťaž na približne 265 rokov. Zrátajte si doma, koľko máte áut, koľko sád pneumatík a uvedomte si, že príroda takéto množstvo odpadu nezvládne sama...

 

 

Dobrá rada: Pneumatiky môžete bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania sa na kúpu novej pneumatiky.

 

 

 

 

 

OBJEMNÝ ODPAD

 • Je to odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nevôjde do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Nesmie sa ani odkladať k týmto nádobám.
 • Odpadový nábytok a iné drevené výrobky musia byť rozobraté, roztriedené na jednotlivé zložky odpadu a až následne sa postupuje s nimi podľa jednotlivých zložiek odpadu. Odpad z dreva, ktorý nie je možné zhodnotiť alebo inak využiť je možné uložiť do objemného odpadu alebo do zmesového KO.
 • Patria sem: rôzne časti nábytku, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry - ak sú súčasťou komunálneho odpadu,...

 

 

 

Vedeli ste?

Vyložiť starý nábytok pred bytový dom alebo ho počas noci položiť ku kontajnerom je to najmenej logické riešenie. Či už veziete nábytok k smetnej nádobe alebo na zberný dvor, tak či tak to obnáša čas a energiu. Na zbernom dvore ale váš odpad nikomu nebude zavadzať, prijmeme ho a nič vás to nestojí.

 

 

Dobrá rada: Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže objemný odpad priviesť na zberný dvor počas prevádzkových hodín. V prípade, že ho nemá ako odviesť, ponúka OcÚ spoplatnený odvoz - treba sa dohodnúť telefonicky alebo osobne.

 

 

 

 

 

KNIHY

 • Staré, nové, či nepotrebné knihy je možné odovzdať na obecnom úrade (pred knižnicou je policová skriňa určená práve na tieto knihy) alebo ich separovať do kontajnerov na papier. V prípade výkupu papiera je potrebné otrhať z kníh tvrdý obal.

 

 

 

Vedeli ste?

Možností, ako sa "zbaviť" kníh je niekoľko. Výkupy kníh ponúkajú aj antikvariáty. V Ladcoch, Beluši aj v Púchove existuje Knižná búdka, kde je možné knižky odložiť pre ďalších čitateľov.

 

 

Dobrá rada: Skúste sa spýtať známych, knižnice, školy, či vaše knihy nepotrebujú, prípadne darujte knihy do antikvariátu - ak ponúka túto možnosť; do nemocnice, do škôlky alebo do čakární (napr. detské knihy). Knihy prijme aj naša knižnica v Ladcoch, pred dverami má police, kde ich stačí odložiť.

 

 

 

 

 

najčastejšie otázky ohľadom separovania

 

 

Informácie na tejto stránke sa inšpirovali aj webmi PriateliaZeme.sk, SeparujOdpad.sk, Erp-recycling.sk, Envipak.sk, Triedime.sk, Prilejolej.sk.

 

Súbory na stiahnutie