Projekty financované EÚ

Európsky týždeň športu v MŠ Ladce 2019

 

Pri príležitosti Európskeho týždňa športu sa v stredu 25. 9. 2019 v dopoludňajších hodinách konal športový deň v našej materskej škole. Deti majú k pohybu veľmi blízko, preto sme sa rozhodli im pripraviť rôzne športové aktivity, napr. skákanie znožmo, plazenie po lavičke priťahovaním rúk, slalom... Deťom sa veľmi športové aktivity páčili, aktívne sa zapájali a mali zo športovania radosť.

 

 

Text: Andrea Kotrasová, učiteľka MŠ Ladce

Foto: MŠ Ladce