Projekty financované EÚ

Skládka odpadu pri Váhu 2019

 

Prostredníctvom našej Facebookovej stránky sme boli upozornení na skládku stavebného odpadu pri Váhu. Najväčším šokom však bolo pre mňa zistenie, že ide o odpad zo stavby môjho rodinného domu, ktorý mal byť odvezený na riadku skládku. Majiteľ firmy sa mi za skutok ospravedlnil, a tiež sa ospravedlnil aj za svojich pracovníkov, ktorí svojím nezodpovedným správaním znečistili okolie povodia Váh. Výkopovú zeminu aj s časťami pórobetónových tvárnic odviezli a upravili okolie. Touto cestou sa ospravedlňujem aj ja, že som nedohliadol na to, ako boli odpady zo stavby likvidované a pri ďalších prácach budem pri kontrolovaní všímavejší.

 

 

Takéto, a podobné veci, ma však veľmi hnevajú. Som preto rád, že ľudia v našej obci chodia s otvorenými očami, sledujú dianie a upozorňujú nás, hoci často práve na negatívne javy. Vidím, že aktívna komunikácia napríklad aj cez Facebook stránku Obec Ladce má zmysel, pretože práve touto cesto sme sa o probléme dozvedeli a mohli ho rýchlo riešiť.

 

 

Po odvezení odpadu bol celý priestor zarovnaný a upravený, vidieť to môžete aj na fotkách. Iróniou je, že k danému odpadu do doby odpratania už „niekto šikovný“ stihol prisypať ďalší. Odpratané je však všetko. Aby sa do budúcnosti takéto veci neopakovali, namontovali sme na dané miesto fotopascu. Fotopasca bude monitorovať prístupovú komunikáciu k Váhu, pretože práve táto oblasť sa často stáva čiernou skládkou. Verím, že podobné situácie už v obci nebudeme musieť riešiť, a v prípade že áno, vinníka budeme poznať hneď.

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce, Facebook Obec Ladce