Projekty financované EÚ

Detské rybárske preteky na VN Tunežice 2023

Slovenský rybársky zväz /SRZ/ je združenie občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a životného prostredia, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody.

 

Deti a mládež sa považujú za členov zväzu ak sú organizované vo zväze. Deti tvoria dve kategórie podľa veku: od 3 do 5 rokov a od 6 do 14 rokov. Pre deti (6 až 14 rokov) sú zriadené rybárske krúžky – mestská organizácia (MsO) SRZ v Dubnici n/V  organizuje  krúžok pre deti v Dubnici n/V- obvodová organizácia č.1, /ObO č.1/ v Novej Dubnici- ObO č.2, v Košeci a v Ladcoch – ObO č.3. Trvanie krúžku je spravidla 5-mesačné, na konci sa organizujú praktické preteky v love rýb udicou (LRU) pre všetky „rybárske“ deti. Preteky si organizuje každá z ObO v jeden a ten istý deň. (ObO č.1- lovné  miesto VN Prejta – dolná, ObO č.2- VN Slávnica, ObO č.3- VN Tunežice). Posledné roky býva zvykom, že cca dva dni pred pretekmi sú lovné miesta pretekov detí zarybnené násadou mierového pstruha dúhového, ktorú zabezpečia tajomník a hospodár mestskej organizácie. Financie na nákup násady, na občerstvenie detí  a ceny pretekov zabezpečujú jednotlivé ObO oslovením svojich sponzorov a spoluprácou s výborom MsO.

 

Preteky v LRU detí ObO č.3 ( vo veku od 3 do 14 rokov) sa uskutočnili na vodnej nádrži Tunežice dňa 14. mája. Pretekov sa zúčastnilo 49 mladých rybárov, z toho 8 dievčat.

 

Od ôsmej hodiny bola prezentácia, o 8:30 hod.  prebehlo krátke  polhodinové školenie mladých rybárov a o 9:00 hod. začali 3-hodinové preteky. Lovilo sa na 1 rybársky prut, bodovala sa každá ulovená ryba.  Bodovanie: 1cm = 1bod.

 

Ulovilo sa celkom 94 ks rýb (najviac pstruha dúhového - 66ks, pleskáča vysokého – 10ks). Zvíťazil 9-ročný  Tomáš Babečka z Ladiec -  ulovil 10 pstruhov dúhových (301 bodov), na druhom mieste skončil 7-ročný Filip Bagin z Košece s 10-timi pstruhmi (283 bodov), na treťom mieste skončil 8-ročný Matúš Melo z Beluše-Podhoria so 7-mi pstruhmi a dvoma pleskáčmi (266 bodov).  Najväčšou ulovenou rybou na pretekoch bol  kapor rybničný (53cm), ktorého zdolal Tobias Lacko z Košece a šťuka severná (53 cm) ulovená Michalom Ostrožlíkom z Košece. Všetci malí súťažiaci obdržali počas pretekov malé občerstvenie, na konci bol každý odmenený vecnou cenou a obdržal doklady pre lov rýb v tomto roku.  

 

Preteky organizačne zabezpečoval výbor  obvodnej organizácie na čele s jeho predsedom,  ktorý  touto cestou ďakuje za pomoc svojej mestskej organizácii v Dubnici i sponzorom. Preteky navštívili i primátori Ilavy Ing. Viktor Wiederman a starosta Ladiec pán Dominik Koštialik.

 

Preteky v LRU  „Mladých rybárov“  MsO SRZ Dubnica n/V – ObO č.3 Ilava

 

 • Miesto konania: revír   3-5880-1-1  VN Tunežice
 • Dátum konania: 14.5.2023
 • Počasie: Pod mrakom. Teplota vzduchu cca 18°C.
 • Organizačný výbor + rozhodcovia:  členovia  výboru + rybárska stráž ObO č.3. Ilava
 • Lekársky dozor.  Pediater MUDr. Janek.
 • Počet štartujúcich: 49 mladých rybárov z toho 8 dievčat.
 • (Spoločná kategória detí od 3 do 5 rokov a od 6 do 14 rokov)
 • Pravidlá súťaže: chytalo sa na 1 rybársky prut , bodovala sa každá ulovená ryba.
 • Bodovanie: 1cm = 1bod.
 • Mladí rybári si mohli privlastniť iba mierového pstruha dúhového, max 3ks.
 • Prezentácia  8:00 hod.
 • Školenie pretekárov 8:30 do 9:00 hod.
 • Začiatok pretekov 9:00 hod.
 • Koniec pretekov 12:00 hod.

 

Vyhodnotenie:

 

  1. miesto - Babečka Tomáš  ( ulovil 10 pstruhov dúhových) 301 bodov

  2. miesto - Bagin Filip ( ulovil 10 pstruhov dúhových) 283 bodov

  3. miesto - Melo Matúš (7 pstruhov d. 2 pleskáče, ) 266  bodov

  4. miesto - Rigo Martin (6 pstruhov d.,) 179 bodov

  5. miesto - Babečka Peter  (5 pstruhov d.) 147 bodov            

  6. miesto - Megyesi Mark (4 plotice, 1 pstruha d.) 124 bodov            

  7. miesto - Rafaj Peter  ( 3 pstruhy d., 1 pleskáč ) 112 bodov

  8. miesto - Lacko Tobias  ( 1kapra, 1 pleskáča) 93 bodov

  9. miesto - Trenčanová Klára ( 3 pstruhy d., ) 89 bodov

10. miesto - Mosný Samuel( 3 pstruhy d.) 86 bodov

11. miesto - Slivošová Kristína  ( 3 pstruhy d.) 83 bodov

12. miesto - Rolínová Rebeka (2 kapre) 79 bodov

13. miesto - Ostrožlík Michal (1šťuku, 1 pleskáča) 75 bodov

14. miesto - Letko Nikolaj (1 pstruha d., 3 ostrieže) 75 bodov

15. miesto - Vrábel Michal (1 kapra, 1 šťuku) 64 bodov           

16. miesto - Kotras Kristian (3 pleskáče) 63 bodov

17. miesto - Mikušková Karin  (2 pstruhy d.) 58 bodov

18. miesto - Fabčin Peeter  (1 pstruha d., 3 ostrieže) 57 bodov

19. miesto - Mrázik Marek  (2 pstruhy d.) 57 bodov

20. miesto - Rybanská Aneta  (1 šťuku) 50 bodov

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Každé zo súťažiacich detí obdržalo v priebehu pretekov balíček s občerstvením a po pretekoch bolo každé odmenené vecnou cenou.

 

Štatistika:

Ulovilo sa spolu  94 ks rýb:   3ks  kapra rybničného, 3ks šťuky severnej,  66ks pstruha dúhového,  7 ks ostrieža  zelenkavého,  5 ks plotice červenookej,  10 ks pleskáča vysokého, (najväčšia ulovená ryba:  Tobias Lacko –  kapor rybničný 53cm a Michal Ostrožlík- šťuka severná – 53cm).                   

             

Text: Šedík, tajomník ObO č. 3

Foto: Jozef Novotný