Projekty financované EÚ

Preteky mladých rybárov a činnosť rybárov 2022

 

Vydarený reštart pretekov detí v love rýb udicou

Okrajom: Pandémia korony ovplyvnila prácu výborov mestskej organizácie SRZ Dubnica n/V a jej obvodných organizácií Dubnice, Novej Dubnice a Ilavy. Pravidelné mesačné zasadnutia členov výborov, kde sa riešili problémy a stanovovali nové úlohy boli zrušené a boli nahradené formou on line a elektronickým hlasovaním. Hromadné povinné brigády členov na pridelených rybárskych revíroch boli realizované individuálnou dohodou člena s brigádnym referentom telefonicky, resp. internetom. Preteky v love rýb udicou (preteky v LRU) boli zrušené, rovnako ako výročné členské schôdze, resp. mestské konferencie. Krúžok mladých rybárov v Košeci a Ladcoch bol pozastavený. Po zrušení pandemických opatrení sa činnosti výborov naplno obnovili. Na aprílovej konferencii MsO SRZ Dubnica n/V sa okrem prednesených správ realizovali po skončení 4-ročného volebného obdobia i voľby nových členov výborov mestskej i obvodných organizácií podľa predložených kandidátok.

 

 

5. 5. 2022 zasadali členovia nového výboru SRZ obvodnej organizácie č.3-Ilava. (ObO č. 3). Výbor pracuje v pôvodnom zložení, došlo však ku zmene na poste predsedu. Novým predsedom SRZ ObO č. 3 Ilava sa stal p. František Gajdošík (doterajší člen výboru a člen DK). Doterajší predseda p. Bohumil Ištvánik bude pracovať vo výbore naďalej ako jeho podpredseda.

 

 

8. 5. 2022 v nedeľu sa na revíri 3-5880-1-1 – rybník Tunežice konali preteky v LRU „mladých rybárov“ (deti od 3 do 14 rokov) SRZ ObO č. 3 Ilava. Organizáciu pretekov zabezpečuje vždy 7-členný výbor ObO č. 3. Jeho úlohou je určiť miesto konania pretekov, zabezpečiť občerstvenie pre deti, ceny pre víťazov (čo sú vlastne v prípade detských pretekov všetky deti), rozhodcov na preteky. Úloha pre predsedu ObO č. 3 - „vymodliť“ pekné počasie a osloviť sponzorov k získaniu dotácie na ceny, občerstvenie a zarybnenie pred pretekmi detí.

 

 

V piatok, deň pred pretekmi bol rybník Tunežice zarybnený cca 150 kg pstruha dúhového (cca 500 ks pstruha od 30 do 40 cm). V nedeľu 8. mája bolo počasie nádherné a 35 mladých rybárov (z toho 7 dievčat) čakalo na svoj prvý tohtoročný záber. Ulovilo sa celkom 121 ks rýb (najviac pstruha dúhového - 75ks a kapra rybničného – 32 ks). Zvíťazil 12-ročný Juraj Janek z Novej Dubnice, ulovil 11 pstruhov dúhových (315 bodov), na druhom mieste skončila 6-ročná Klárka Trenčanová z Beluše - Podhoria so 6 ks pstruhmi a 5 ks kaprami (308 bodov) , na treťom mieste skončil 13-ročný Mark Megyesi z Košece s 2 ks pstruhmi a 7 ks kaprami (291 bodov). Najväčšou ulovenou rybou na pretekoch bol 42 cm kapor rybničný, ktorého zdolal Šimon Pravda z Ladiec a rovnako i Peter Rafaj z Beluše - Podhoria. Všetci malí súťažiaci obdržali počas pretekov malé občerstvenie, na konci bol každý odmenený vecnou cenou a obdržal doklady pre lov rýb v tomto roku.

 

 

Tri a polhodinové preteky organizačne zabezpečoval výbor obvodnej organizácie na čele s jeho predsedom, ktorý touto cestou ďakuje za pomoc svojej mestskej organizácii v Dubnici i sponzorom. Preteky navštívil nový tajomník MsO Dubnica p. Ondrej Gavenda i predseda ObO č. 1 p.Ing. Miroslav Duray. Preteky detí ObO č. 3 Ilava si každý rok „nenechá“ ujsť ani starosta Ladiec Ing. J. Koyš a podľa neho boli tohto roku veľmi vydarené. Petrov zdar!

 

 

Preteky v LRU „Mladých rybárov“ MsO SRZ Dubnica n/V – ObO č. 3 Ilava

 • Miesto konania: revír 3-5880-1-1 VN Tunežice
 • Dátum konania: 8. 5. 2022
 • Počasie: slnečné, teplota vzduchu cca 22 °C
 • Organizačný výbor + rozhodcovia: členovia výboru + rybárska stráž ObO č. 3. Ilava
 • Lekársky dozor: Pediater MUDr. Janek
 • Počet štartujúcich: 35 mladých rybárov, z toho 7 dievčat
 • (Spoločná kategória detí od 3 do 5 rokov a od 6 do 14 rokov)
 • Pravidlá súťaže: chytalo sa na 1 rybársky prút, bodovala sa každá ulovená ryba
 • Bodovanie: 1 cm = 1 bod
 • Mladí rybári si mohli privlastniť iba mierového pstruha dúhového, max 3 ks
 • Prezentácia: 7:00 hod.
 • Školenie pretekárov: 7:30 do 8:00 hod.
 • Začiatok pretekov: 8:00 hod.
 • Koniec pretekov: 11:30 hod.

 

 

Vyhodnotenie:

1. miesto: Janek Juraj ml. (11 pstruhov dúhových) 315 bodov

2. miesto: Trenčanová Klára (6 pstruhov d., 5 kaprov) 308 bodov

3. miesto: Megyesi Mark (2 pstruhy d., 7 kaprov) 291 bodov

4. miesto: Rybanská Aneta (8 pstruhov d., 1 ostriež) 266 bodov

5. miesto: Chlebová Lucia (7 pstruhov d., 1 kapor) 232 bodov

6. miesto: Šedík Dominik (1 pstruh d., 6 plotíc, 1 šťuka, 1 kapor) 203 bodov

7. miesto: Babečka Peter (4 pstruhy d., 1 šťuka) 168 bodov

8. miesto: Kebísek Juraj ml. (4 pstruhy d., 1 ostriež, 1 pleskáč) 147 bodov

9. miesto: Kukuliaš Michal (5 pstruhov d.,) 142 bodov

10. miesto: Melo Matúš (1 pstruh d., 3 kapry) 133 bodov

11. miesto: Babečka Tomáš (1 kapor, 3 pstruhy d.) 126 bodov

12. miesto: Mikušková Karin (4 pstruhy d.) 118 bodov

13. miesto: Ďurovec Marcel (3 kapry) 95 bodov

14. miesto: Mikuška Roman (3 pstruhy d.) 91 bodov

15. miesto: Juriga Patrik (3 pstruhy d.) 90 bodov

16. miesto: Juríková Tamara (3 pstruhy d.) 88 bodov

17. miesto: Slivošová Kristína (3 pstruhy d., 1 ostriež) 87 bodov

 

 

Každé zo súťažiacich detí bolo odmenené vecnou cenou. Štatistika: Ulovilo sa spolu 121 ks rýb: 32ks kapra rybničného, 2 ks šťuky severnej, 75 ks pstruha dúhového, 3 ks ostrieža zelenkavého, 8 ks plotice červenookej, 1 ks pleskáča vysokého. Najväčšia ulovená ryba: Šimon Pravda a Rafaj Peter – u každého kapor rybničný 42 cm.

 

 

 

Text: Šedík, tajomník ObO č. 3

Foto: Vladimír Zápalka