Projekty financované EÚ

Tradičná národná púť na Butkov - máj 2018

 

Najväčšia mariánska socha na Slovensku vyrástla na Butkove

 

Monumentálnu kamennú sochu Panny Márie – Matky milosrdenstva požehnal dňa 19. 5. 2018 počas tradičnej púte do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov v Ladcoch žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.

 

 

Viac ako 6000 pútnikov zo všetkých regiónov a diecéz Slovenska, ďalej z Poľska, Čiech a Rakúska, za účasti desiatok kňazov a rehoľníkov v „predvečer“ sviatku Zoslania Ducha Svätého vystúpilo na horu Butkov. Stali sa priamymi účastníkmi požehnania monumentálnej kamennej sochy Panny Márie – Matky milosrdenstva, slávnostnej svätej omše a sprievodných duchovných akcií.

 

 

Sochu Panny Márie vytvoril v rokoch 2017 – 2018 z kamennej hmoty, ktorej podstatu tvorí cement a mletý vápenec, akademický sochár Vladimír Višváder z Bratislavy. Šesť metrov vysoká socha je umiestnená na trojmetrovom podstavci s textom z Denníčka sv. Faustíny „Som nielen Kráľovnou neba, ale aj Matkou milosrdenstva a tvojou matkou“. Pamätník dopĺňa ruženec.

 

 

Anton Barcík, generálny riaditeľ miestnej cementárne v Ladcoch pri poďakovaní všetkým pracovníkom, ktorí sa zúčastnili budovania Skalného sanktuária, okrem iného povedal: „Dokázali ste, že každý z nás môže v plynúcom čase, ktorý nám bol darovaný, meniť svet tam, kde žije a pracuje. Ďakujem vám, že ste na tejto hore zanechali jedinečnú duchovnú stopu aj pre budúce generácie. Prispeli ste k verejnému poukazovaniu na kresťanské korene Slovenska a Európy“. Osobitne poďakoval autorovi sochy Vladimírovi Višváderovi.

 

 

Duchovnú slávnosť v scenérii skál lomu Butkov a prekrásnej prírody s jedinečným výhľadom na dolinu stredného Považia hudobne a spevácky sprevádzali spevácky zbor The Gospel Family z Novej Dubnice, Kysucký prameň z Oščadnice, speváčka Hanka Servická a sólisti opery SND páni Ivan Ožvát a František Balun.

 

 

Doplnením sochy Panny Márie k doterajším sakrálnym dielam na hore Butkov (kaplnke Božieho milosrdenstva, pamätníkom sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II., jedinečnej kamennej krížovej ceste k piatim novým kaplnkám svätcov, ktoré dopĺňajú areál úcty Panny Márie, ako aj kostola Božieho milosrdenstva v Ladcoch) má Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva tie najlepšie predpoklady stať sa jedným z najživších pútnických miest na Slovensku. Účastníci púte si okrem duchovného povzbudenia odniesli do svojich domovov knižku ružencov so svätou Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva.

 

 

Text: Facebook Kríž Butkov

Foto: Ján Čechovský, PCLA

Video z udalosti na tomto linku