Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Cisársky večný vojak Mojtín 2013