Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Cisársky večný vojak Mojtín 2013