Ak búrame dom, nezabudnime vyjsť z neho von.

Rekonštrukcia chodníka Ladce - Tunežice 2018

 

Tento rok sa občania Ladiec – Tunežíc dočkali prerábky chodníka, ktorý sa nachádza na Hviezdoslavovej ulici. Vďaka prerábke získala táto časť obce dôstojný a hlavne bezpečný spôsob ako prejsť po hlavnej ceste 1. triedy I/61, ktorá patrí v obci medzi najviac frekventované. Frekvencia tejto cesty je vysoká aj preto, že pomerne dlhá rovinka zvádza niektorých vodičov na neprimerané zvyšovanie rýchlosti, pričom sa stále nachádzajú v obci a na komunikácii, ktorú využívajú ako deti, tak aj starší občania. Nový chodník je prvým riešením tejto dopravnej situácie. Má umožniť bezpečný prechod občanov z obce a do obce, má slúžiť mamičkám s kočíkmi, deťom idúcim zo školy, pracujúcim, jednoducho – celej obci. Obec Ladce má v pláne pokračovať v opatreniach, ktoré by znížili neželanú rýchlosť vodičov v danom úseku a viedli by k tomu, aby vodiči prechádzali zastavanou časťou obce bezpečne, podľa zákona a zároveň plynulo. Opatrenia sa budú týkať celej dĺžky Hviezdoslavovej ulice a tiež vjazdu a výjazdu z obce.

 

 

Nový chodník v spomínanom úseku potreboval opravu priam nutne. Bol spravený zo živičného krytu v premenlivej šírke 1,2 m až 1,5 m a jeho technický stav nebol už vyhovujúci. Miestami bol chodník takmer zarovno cesty prvej triedy a bez obrubníkov. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku chodníka bola 1,04028 km. Upravila sa jeho šírka, ktorá sa okrem miesta pri zastávke a cintoríne zmenila na konštantnú. Poloha autobusovej zastávky sa vzhľadom k tomu, že už roky „stojí na jednom mieste“ nemenila. Vybudoval sa však zastávkový pruh a vymení sa aj prístrešok. Opravy tohto úseku si vyžiadali dočasné zrušenie tejto zastávky, no dobrou správou je, že zastávka už opäť funguje a nástup a vystupovanie cestujúcich je bezpečnejšie ako bolo predtým.

 

 

Veríme, že sa občania z nového chodníka tešia, že ho naplno využijú a bude im dlhé roky dobre slúžiť. Sme radi, že aj napriek občasným problémom pri jeho obnove sa nám všetko podarilo doladiť a dotiahnuť do štádia, kedy je chodník hotový a môže plnohodnotne slúžiť nám všetkým. Na fotkách, ktoré prikladáme, ponúkame zopár záberov z pôvodného stavu chodníka, zábery z opravy a pohľady na nové, hotové úseky.

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce, Mgr. Dáša Šeligová