Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Fotogaléria 2004