Projekty financované EÚ

Ladecká kvapka krvi 2023

Hovorí sa, že krv darujú ľudia, ktorí sa pozerajú na svet srdcom. Dnes 24.04.2023 sme sa presvedčili, že o takýchto ľudí v Ladcoch a okolí nie je núdza. Transfúzia krvi pomáha každoročne ušetriť milióny životov. Darcovia krvi sú nenahraditeľní, svojím šľachetným postojom dávajú šancu na záchranu života alebo nádej na uzdravenie mnohým. Nevšímavosti a ľudskej ľahostajnosti dávajú červenú. Zelená je pre nich solidarita a pomoc iným.

 

Kedy ste naposledy mali ten pocit, že ste urobili niečo užitočné? My dnes a sme za to vdační a hrdí. A ten pocit je naozaj úžasný, pretože kto daruje krv, daruje život.

 

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili Ladeckej kvapky krvi. Vďaka patrí aj tým, ktorí mi pomáhali pri príprave podujatia : pánovi starostovi Dominikovi Koštialikovi za príspevok na občerstvenie a poskytnutie priestorov, Eve Huťťovej za pomoc pri príprave občerstvenia, Petronele Jesenskej za skvelý koláčik, Katke Kalusovej za spoluprácu a samozrejme mobilnému výjazdu Nts SR Trenčín za zrealizovanie odberov , profesionalitu a ľudský prístup.

 

Všetkým zúčastneným prajem veľa zdravia, aby sme sa o pár mesiacov mohli pri takejto jedinečnej akcii opäť stretnúť.

 

Ďakujeme!

 

Text: Eva Jesenská

Foto: Ing. Katarína Kalusová