Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Stavba ihriska