Skúsme byť lepší zajtra ako sme boli dnes.

Stavba ihriska