Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Stavba ihriska