Projekty financované EÚ

Večer vďakyvzdania 2023

Nielen v celoslovenskom meradle, ale aj za hranicami Slovenska sa už vie, že na hore Butkov nad obcou Ladce, vyrástlo mimoriadne novodobé pútnické miesto – Skalné sanktuárium Božieho milordenstva. Pri príležitosti 10. výročia tohto pútnického miesta sa v nedeľu 26.novembra uskutočnil večer Vďakyvzdania za toto miesto spojené s prezentáciou knihy ,,Butkov hora Milosrdenstva pre každého,, a filmu ,,Čo je to zázrak?´´. Vzácnych hostí privítal a slovom sprevádzal Mgr. Peter Hort, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Považskej cementárne, a.s., Ladce. Umelecký zážitok umocnilo hudobné vystúpenie Gustáva Beláčka a Vlasty Mudríkovej, ktorých na klavíri sprevádzal Juraj Hort. Autor knihy Ing. Anton Barcík, autor filmu Ladislav Gulík a spolu s pozvanými hosťami Tomášom Galisom, Ľubomírom Marcinom a v neposlednom rade Pavlom Kohoutom uvideli knihu a film do života práve v tento slávnostný večer.

 

Hora Butkov bola donedávna známa iba ako zdroj vápenca pre výrobu cementu v Považskej cemntárni, a.s., Ladce. Aktuálne má táto hora ďalší prívlastok. Butkov už spája Slovensko aj duchovne a dvíha i duchovnú kultúru Slovenska.

 

Text. Mgr. Dominika Ľachká

Foto: Ján Čechovský