Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Koyšove Ladce 2019

 

  • Vyhlasovateľ súťaže: Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave
  • Organizátor súťaže: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
  • Spoluorganizátor súťaže: Obec Ladce, Považská knižnica v Považskej Bystrici
  • Miesto konania súťaže: Kultúrny dom v Ladcoch
  • Termín konania súťaže: 18. október 2019