Projekty financované EÚ

Koyšove Ladce 2019

 

  • Vyhlasovateľ súťaže: Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave
  • Organizátor súťaže: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
  • Spoluorganizátor súťaže: Obec Ladce, Považská knižnica v Považskej Bystrici
  • Miesto konania súťaže: Kultúrny dom v Ladcoch
  • Termín konania súťaže: 18. október 2019

 

 

Propozície súťaže boli zaslane regionálnym osvetovým strediskám, prostredníctvom ktorých sa do súťaže prihlasovali recitátori ZŠ, SŠ, SOŠ a recitátorom, ktorí sa súťaže zúčastnili v minulosti. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 19 recitátorov z toho v I. kategórii - 8 recitátorov, v II. kategórii - 11 recitátorov, v IV. kategórii - 10 recitátorov.

 

 

Umiestnenie súťažiacich:

 

I. kategória – žiaci 8. – 9. roč. základných škôl, ZUŠ, 1.- 4. roč. gymnázií

1. miesto Adela Malenčíková, ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica (Pavel Koyš: Všade - montáž)

2. miesto Monika Kabzanová, Základná škola, Beluša (Ján Štrasser: Príklad)

3. miesto Tamara Waldeckerová, ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica (Kar - balada)

Osobitná cena za prednes básne Pavla Koyša: Adela Malenčíková

 

 

II. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií

1. miesto Barbora Jurovčíková, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín (Nagayová, Košút: Od zimy po zime - montáž)

2. miesto Eva Manáková, Škola umeleckého priemyslu, Trenčín (Pavel Hirax Baričák: More srdca – montáž)

3. miesto Jakub Henek, Púchov (Milan Rúfus: Hlad v Ázii)

Diplom za originálnu výpoveď básne Jána Štrassera Stala sa nám láska – Viktória Kováčová, Gymnázium, Dubnica nad Váhom

Osobitná cena za mimoriadny umelecký prínos pri interpretácii básne Pavla Koyša Chcem tvoje leto – Nikol Jungová, ZUŠ. Š. Baláža, Nová Dubnica

 

 

Ocenení recitátori dostali diplom a vecné ceny – knihy, ktoré do súťaže venovali Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Obec Ladce, Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave.

 

 

IV. kategória – dospelí nad 60 rokov veku

1. miesto Dana Sobolová, Kysucké Nové Mesto (Krista Bendová: výber básní - montáž)

2. miesto Anton Orlík, Považská Bystrica (Pavel Koyš: Dávnej láske, Otázniky)

3. miesto Daniela Arbetová, Nové Mesto nad Váhom (Pavel Koyš: Ako sa pravá láska pozná - montáž)

Osobitná cena za prednes básne Pavla Koyša – Anton Orlík, Považská Bystrica

Diplom a cenu za celoživotnú lásku k poézii – Valentín Hagara, Trenčín

Diplom a cenu za celoživotnú lásku k poézii – Želmíra Mišutová, Martin

 

 

Odborná porota:

predseda Celoštátnej odbornej komisie celoštátnej súťaže v prednese ľúbostnej poézie Koyšove Ladce PhDr. František Švába

Mgr. Mária Schlosserová, Bratislava

Mgr. Beáta Kvaššayová, Dubnica nad Váhom

Mgr. Zuzana Starostová, Trenčín

Elena Bakošová, Visolaje

Janka Poláková, Trenčín

Jaroslava Botošová, Púchov

 

Odbornú porotu menoval predseda Klubu priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave PhDr. František Švába

 

 

Text: Ľudmila Bašová

Foto: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici