Projekty financované EÚ

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

R O Z H O D N U T I E 204

 

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e m

 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

 

v y k o n a j ú

 

v sobotu 30. septembra 2023 od 07:00 - 22:00 hod.

 

Boris Kollár v. r.

 

 

Všeobecné informácie k voľbám

 

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

čítať celý oznam

Organizačno-technická príprava volieb

čítať celý oznam

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy

čítať celý oznam

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

čítať celý oznam

Informácia pre voliča

čítať celý oznam

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do NR SR

čítať celý oznam

Výsledky volieb

čítať celý oznam