Projekty financované EÚ

Slávnostná rozlúčka predškolákov MŠ Ladce 2019

 

V jednej piesni sa spieva: „Niečo sa končí a niečo zase začína.“ 28. jún bol v našej MŠ deň plný sĺz a emócií. Naši predškoláci mali rozlúčku so škôlkou. A veruže sme si poplakali všetci. Nastúpili do našej škôlky ako trojročné deti - malé a uplakané, a zrazu sú to šikovní, múdri a životaschopní predškoláci. Rodičom a všetkým prítomným predviedli krátke tančeky a zaspievali rozlúčkovú pieseň. A ako to už býva zvykom, predškoláci boli ošerpovaní a v spoločnom sľube nám všetkým sľúbili, že sa budú svedomito pripravovať na každý deň vyučovania v ZŠ. Na pamiatku dostali deti vysvedčenie, knihu a ceruzku. Vyvrcholením celej rozlúčky bolo spoločné vypustenie balónov do sveta.

 

 

Uvedomujeme si, že niečo sa končí a niečo zase začína a tak nám ostáva len jediné: Prajeme Vám, milé NAŠE deti, úspešný štart v škole, a nech Vám je v nej tak dobre, ako nám bolo s Vami!

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková, p. Záhradník