Projekty financované EÚ

Požehnanie kríža na Butkove 2013

 

Slávnosť požehnania kríža a slávenie svätej omše za účasti 10 kňazov a asi 150 veriacich sa konalo dňa 14. septembra 2013, teda na sviatok povýšenia Svätého kríža. Úžasný rámec vytvorilo aj počasie, keď sa počas omše menili scenérie od ponorenia sa celého údolia do nepriehľadnej hmly i mierneho dažďa, cez prenikanie slnečných lúčov až po ožiarenie krajiny slnkom aj s dominantnou dúhou na oblohe. V úvodnom príhovore, na pôde Považskej cementárne, generálny riaditeľ Anton Barcík konštatoval: „Mentalita súčasnej spoločnosti, podporovaná agresívnymi liberálnymi médiami, sa vyhýba krížu. Orientuje sa predovšetkým na lacné, skratkovité a falošné cesty, akoby život neprinášal obmedzenia, príkoria a vôbec žiadne problémy. Každodenná realita však potvrdzuje, že snaha vyhnúť sa krížu nikde nevedie, iba na scestie. Každý z nás vo svojom živote naráža na prekážky a ťažkosti bez ohľadu na to, kde sa v ľudskej hierarchii nachádza - či riadi, alebo je podriadený, či je za katedrou alebo v laviciach, prípadne je za oltárom alebo pred ním atď. Životné kríže patria ku každodenným skúškam každého z nás. Nevieme však objektívne posúdiť, kto má ľahší či ťažší kríž, pokiaľ nie sme osobne konfrontovaní s konkrétnymi situáciami, prípadne konkrétny kríž sami nenesieme. Viacerí sa ku krížu utiekajú, až keď sa dostanú na životné križovatky, aj to často iba potajme. A pri blížiacom sa konci života sa ku krížu ako k nádeji záchrany obracajú aj takí, ktorí ho vo svojom živote ignorovali.“

 

 

Foto a text: webstránka KrížButkov.sk