Projekty financované EÚ

Vlámanie do osvetovej besedy v Tunežiciach 2018

 

Zo stredy 7. 2. 2018 na štvrtok 8. 2. 2018 sa neznáme osoby vlámali do osvetovej besedy v Tunežiciach. Poškodili vstupné i vnútorné dvere, čím spôsobili obci ďalšie zbytočné náklady. Vandalom touto cestou "ďakujeme" a smutne dodávame, že financie, ktoré mohli byť použité na obnovu tejto spoločenskej miestnosti, budú použité na opravu po vandalizme.

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl