Projekty financované EÚ

Chyby v triedení odpadu v obci - plastové nádoby 2019

 

Na fotkách vidíme znečistené plastové nádoby, ktoré poniektorí občania hádžu do plastov bez toho, aby ich najprv vyčistili. Takto znehodnotený plastový odpad však do plastov nepatrí, pretože sa nedá recyklovať. Je preto nutné pred vhodením do plastov tieto nádoby očistiť ako od malty, tak aj od stavebného materiálu. A prečo o tom píšeme takto verejne?

 

 

Znečistený plastový odpad nám zberová spoločnosť nevezme, odpad teda musíme umiestniť na skládku ako komunálny. Čo je v prípade týchto nádob, ako väčšieho odpadu, škoda. Vrecia, do ktorých hádžeme plasty, idú najskôr na triediacu linku. Ak sa v nich nachádza odpad, ktorý tam nemá čo robiť, spoločnosť obci vrecia vráti, alebo ich účtuje podľa sadzobníka na komunálny odpad. Ak budeme do triedeného odpadu hádzať to, čo tam nepatrí, logicky sa zvýšené náklady prenesú do poplatku za komunálny odpad. Prosíme preto všetkých občanov, aby dávali pozor čo do plastového odpadu patrí a čo nie. Aby v prípade nádoby zo stavebného materiálu nádoby najskôr vyčistili. Aj na našej stránke nájdu podrobné návody čo a kde triediť, na triedenie sa vždy môžu spýtať aj na zbernom dvore. K dispozícii je im tiež stránka pre otázky ohľadne správneho separovania. Veľmi radi odpovieme na všetko, čo sa odpadov týka. Zároveň ďakujeme všetkým občanom, ktorí odpad v domácnosti triedia.

 

 

 

chcem sa spýtať ako správne triediť ...

 

 

Čo, kde a ako triediť

 

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce