Projekty financované EÚ

Stavanie mája v MŠ 2024

Jedna z najkrajších a najfarebnejších slovenských tradícií je stavanie Májov. Tak ako každý rok aj tento si naše deti vyzdobili a postavili ten svoj. O program sa postarali deti zo 4.triedy a hudobný hosť s husličkami Karinka Štefúnová ml. Máme veľmi šikovné deti.

 

Text: Karin Štefúnová

Foto: Karin Štefúnová