Projekty financované EÚ

Kontrolný deň Vážskej cyklomagistrály v úseku Ladce - Púchov 2023

Dňa 16.10.2023  som sa za obec Ladce, za prítomnosti predsedu TSK Jaroslava Bašku, pracovníkov TSK, ktorí legislatívne zabezpečujú stavbu, zhotoviteľa stavby - firmy Strabag, starostov a pracovníkov obecných úradov z okolitých obcí, zúčastnil na kontrolnom dni Vážskej cyklomagistrály v úseku Ladce - Púchov. Približne mesiac pred dokončením je potrebné dotiahnuť posledných pár km asfaltu, dorobiť zábradlia, vodorovné a zvislé značenie a môžme sa tešiť na krásny úsek cyklotrasy v našom okolí. Všetkým, ktorí sa pričinili o toto dielo, patrí veľká vďaka. Náš úsek cyklomagistrály spojí Ladce s obcami na druhej strane Váhu, ale aj veľmi komfortne a bezpečne sa dostaneme cez Púchov, napríklad do kúpeľov Nimnica, na kávičku či zákusok.

 

Text: Dominik Koštialik

Foto:  https://impulz.press/