Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Ladecký kotlík 2014

 

1. máj 2014