Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Ladecký kotlík 2014

 

1. máj 2014