Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Ladecký kotlík 2014

 

1. máj 2014