Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Ladecký kotlík 2014

 

1. máj 2014