Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Ladecký kotlík 2014

 

1. máj 2014