Projekty financované EÚ

Deň materských škôl v MŠ Ladce 2019

 

Aj materské školy na Slovensku oslavujú svoj deň. Ten bol určený na 4. november, pretože tento deň je významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku. 4. novembra 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Ona vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch.

 

 

Tento deň sme oslávili aj my v našej materskej škole. 4. novembra sme zažili parádnu diskotéku a detskú párty v jednom spolu s Čumpelovcami. Bol to deň plný pohybu, radosti a zábavy v kruhu kamarátov zo škôlky, do ktorej naše deti veľmi radi chodia. A to nás teší!

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce