Projekty financované EÚ

Pitná fontánka 2023

Na detskom ihrisku pribudla fontánka s pitnou vodou. Počas letných mesiacov sa môžu deti a rodičia bez obáv osviežiť a napiť z fontánky, ktorá je osadená na detskom ihrisku.

 

Pitná fontánka je napojená priamo na verejný rozvod pitnej vody a je ovládaná tlačidlovým ventilom, ktorý je umiestnený na boku stojana fontánky. To znamená, že z pitnej fontánky nevyteká voda stále, ale spustí sa po zatlačení tlačidlového ventilu a automaticky sa sama vypne.

 

Veríme, že občania a hlavne deti budú pitnú fontánku využívať na osvieženie a doplnenie tekutín a budú dbať na to, aby sa voda nepúšťala zbytočne.

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Dominik Koštialik