Projekty financované EÚ

Zmena v zbere triedeného odpadu – spoločný zber triedených zložiek

Upozorňujeme občanov, že od 1.apríla 2024 nastáva zmena v spôsobe zberu triedeného odpadu.

 

Zmena nastáva z dôvodu, že Ministerstvo životného prostredia SR zaviedlo od tohto roka do právnych predpisov odpadového hospodárstva takzvanú

 

nulovú donáškovú vzdialenosť

 

aj pre triedené zložky odpadu, akými sú plasty, papier, kovy a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky).

 

!!! V praxi to znamená, že PLASTY, KOVY a TETRAPAKY sa budú zberať spoločne!!!

Papier sa bude zberať samostatne.

 

V rodinných domoch bude zber prebiehať prostredníctvom žltých vriec s vývozom 1x mesačne. Z tohto dôvodu už vrecia s plastami ( bežné obaly z plastov, plastové obaly z potravín a pod. ) nie je možné nosiť na zberný dvor nakoľko odpadová spoločnosť bude zberať odpad už len priamo od domov občanov.  

 

Ostatné plasty ako poškodené plastové hračky, poškodené plastové výrobky, vedrá a podobne je možné na zberný dvor nosiť stále.  Papier sa bude zberať prostredníctvom modrých vriec s vývozom 1 x za 3 mesiace. Kartóny je možné nosiť aj na zberný dvor.

 

V komplexnej bytovej výstavbe bude spoločný zber v 1100 l nádobe určenej pre plasty, obaly z kovu a tetrapaky – žltá nádoba s frekvenciou vývozu 1 x za mesiac.

 

Papier sa bude zberať do 1100 l nádob – modrá nádoba s frekvenciou vývozu 1 x za 3 mesiace.

Súbory na stiahnutie