Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Zaplavený podchod 2015

 

Podchod Ladce - Horné Ladce.