Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Zaplavený podchod 2015

 

Podchod Ladce - Horné Ladce.