Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Zaplavený podchod 2015

 

Podchod Ladce - Horné Ladce.