Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Zaplavený podchod 2015

 

Podchod Ladce - Horné Ladce.