Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Zaplavený podchod 2015

 

Podchod Ladce - Horné Ladce.