Projekty financované EÚ

Pietna spomienka pri príležitosti ukončenia II. sv. vojny a oslobodenia Ladiec 2019

 

Vážení spoluobčania, milí hostia!

 

 

Dnes sa tu opäť stretávame a pripomíname si tú hrôzu a strach, ktorý naši prastarí rodičia zažívali počas 2. svetovej vojny. Výročie oslobodenia našej obce, ale aj iných miest spod fašizmu, je potrebné si pripomínať. Pretože odkaz boja proti fašizmu a podobným zhubným ideológiám je večný. Možno dnes, je aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. Už je to 74 rokov! Viac ako 70 rokov žijeme v mieri a nepoznáme hrôzy vojny. Je to aj vďaka veľkej obeti našich prastarých rodičov. Oni boli tí, ktorí sa starali o nás všetkých a želali si, aby sme podobné hrôzy nezažili aj my.

 

 

Hrdinstvo účastníkov národno-oslobodzovacieho hnutia sa nedá prirovnať k hrdinom dnešných akčných filmov. Boli to len obyčajní ľudia, robotníci vojny. Presne takí istí, ako títo 19-ti naši spoluobčania, ktorí sa víťazstva a slobody nedožili. No národ, ktorý zabudne na svoju históriu, je odsúdený prežiť si ju znova. Preto je potrebné venovať pozornosť výchove našej mládeži, ktorá prevezme riadenie vecí verejných, aby jej neboli cudzie tradície a hodnoty nášho národa. Len tak si môžeme byť istí, že sa nedostaneme do osídiel novodobých škodlivých názorov, ktoré povedú k zničeniu našej štátnosti a suverenity nášho národa.

 

 

Sú výroky, ktoré nemajú konkrétneho autora, ich naliehavý odkaz však odzrkadľuje dramaticky silnú historickú skúsenosť, že autor sa stáva do istej miery nepodstatným. Do tejto kategórie patrí aj nasledujúci citát:

 

 

“Keď si prišli pre komunistov, mlčal som, lebo som nebol komunistom. Keď si prišli pre sociálnych demokratov, mlčal som, lebo som nebol sociálnym demokratom. Keď si prišli pre odborárov, mlčal som, lebo som nebol odborárom. Keď si prišli pre mňa, zrazu nebolo nikoho, kto by sa ma zastal.“

 

 

Tieto slová sú zrozumiteľné každému, kto si uvedomuje, akú obrovskú zodpovednosť nesie ľudský jedinec v časoch, ako je tá dnešná. Naša mladá generácia je, žiaľ, povrchná, a až príliš často a ľahko ovplyvniteľná. Mnohí neváhajú použiť nenávistné prejavy proti svojim oponentom v diskusiách a nálepkovať ich slovami, ktoré boli často používané tými, ktorí pred 70. rokmi začali tú hrôzu, kvôli ktorej tu dnes stojíme. Nezabudnime, čo sa pred 70 rokmi udialo a prečo by sa nemala história opakovať. Pretože ako už niekto múdry v minulosti povedal:

 

 

„Vojnu treba začínať tak, aby sa zdalo, že nejde o nič iné ako o mier“.

 

 

Príhovor: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Marián Želiar