Projekty financované EÚ

Tanečné záverečné vystúpenie súkromnej základnej umeleckej školy Ladce 2023

Dňa 12.6.2023 sa v Dome kultúry Ladce uskutočnilo Záverečné tanečné vystúpenie  Súkromnej základnej umeleckej školy Ladce. Na koncerte vystúpili žiaci a žiacky z Ladiec a pobočky Košeca. Deti zožali obrovský úspech, keď predviedli rodičom všetky tance, ktoré sa naučili za celý školský rok 2022/2023.

 

Tento rok mala SZUŠ svojich prvých absolventov, ktorých ocenila na pódiu. Všetkým detičkám blahoželáme za všetky úspechy na súťažiach a ich nádhernú prácu, ktorú na pódiu ukázali.

 

Prajeme im krásne prázdniny a nečerpanie energie na ďalší školský rok 2023/2024!

 

Text: Lucia Adamík, DiS Art.

Foto: Lucia Adamík, DiS Art.