Projekty financované EÚ

Kladenie vencov k pamätníku 2024

V obci Ladce si každoročne v predvečer prvého mája pripomíname oslobodenie obce. Inak tomu nebolo ani včera 30.04.2024.

 

Za prítomnosti niekoľko desiatok ľudí, položili veniec za občanov Ladiec starosta obce Dominik Koštialik a zástupca starostu Peter Bračík. Za zväz protifašistických bojovníkov položili veniec Marián Justh a Peter Chovanec. Uctili si tak pamiatku nielen všetkých obetí 2.svetovej vojny, ale aj nevinných občanov Ladiec, ktorí boli popravení krátko pred skončením 2.svetovej vojny. Na pietnej spomienke zaznela štátna hymna a neskôr aj iné známe ľudové piesne.

 

Po skončení oficiálnej časti pozval starosta obce všetkých prítomných na malé občerstvenie.

 

Text: Ing. Katarína Kalusová

Foto: Ing. Katarína Kalusová