Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

List predsedu vlády k výročiu Pavla Koyša 2012