Peniaze nevykúpia ani najmenší hriech, ale veľký hriech kúpiš aj za malý peniaz.

List predsedu vlády k výročiu Pavla Koyša 2012