Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

List predsedu vlády k výročiu Pavla Koyša 2012