Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

List predsedu vlády k výročiu Pavla Koyša 2012