Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

List predsedu vlády k výročiu Pavla Koyša 2012