Dobre je, keď sa spojí staré dobré s novým dobrým.

List predsedu vlády k výročiu Pavla Koyša 2012