Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

List predsedu vlády k výročiu Pavla Koyša 2012