Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

List predsedu vlády k výročiu Pavla Koyša 2012