Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

List predsedu vlády k výročiu Pavla Koyša 2012