V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

List predsedu vlády k výročiu Pavla Koyša 2012