V tme vidíme najďalej.

List predsedu vlády k výročiu Pavla Koyša 2012