Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

List predsedu vlády k výročiu Pavla Koyša 2012