Projekty financované EÚ

Žiaci ZŠ Ladce a certifikát Roots & Shoots 2019

 

Dňa 14. 6. 2019 sa v Piešťanoch konala celoslovenská konferencia žiakov zapojených do programu Roots & Shoots. Na úvod konferencie sa videopozdravom prihovorila prítomným prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Poďakovala sa žiakom za angažovanosť v procese ochrany a obnovy životného prostredia. Nasledovali prezentácie jednotlivých tímov, medzi ktorými nechýbal ani náš R&S Ladce. Po odprezentovaní získali žiaci pre našu školu certifikát o úspešnom absolvovaní projektu Roots & Shoots. Ďakujeme všetkým za pomoc a za podporu.

 

 

Text: R&S Ladce

Foto: R&S Ladce