Projekty financované EÚ

Pracovná ponuka ZŠ Ladce

Riaditeľka Základnej školy, Vážska ulica 399/5, Ladce 018 63 príjme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca

 

Prac. pozícia:                                učiteľ/učiteľka 2. stupňa ZŠ

 

Aprobácia:                                    slovenský jazyk/telesná výchova, slovenský jazyk/anglický                                                                   jazyk

 

Úväzok:                                         100%

 

Dátum prijatia:                            04.09.2023 (zastupovanie počas MD)

 

Kvalifikačné predpoklady:       Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických

                                                         zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení 

           neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR č. 1/2020 Z. z.

 

Ďalšie požiadavky:                    znalosť práce s PC – MS Office, internet

 

Vyžadované doklady:               žiadosť o prijatie, profesijný životopis, súhlas so spracovaním

                                                       osobných údajov

 

Dátum zaslania:                        do 31.05.2023                       

 

Platové podmienky:                 Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. a 

                                                       Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z.,ktorými 

                                                       sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf 

                                                       v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.                     

Kontaktná osoba:                     Mgr. Bronislava Majtánová

                                                       zs.ladce@zoznam.sk

                    +421 917 538 007

 

Webové sídlo školy:                    www.zsladce.edupage.org