Projekty financované EÚ

Uvítanie detí do života 2017

 

Dňa 19. 5. 2017 sa konalo uvítanie detí do života v obci Ladce.

 

 

Uvítanie bolo organizované pre deti narodené od novembra 2016 do apríla 2017, pričom takéto uvítanie sa robí v obci dvakrát do roka. V Ladcoch sa za spomenuté obdobie narodilo 13 detí, z toho 8 chlapcov a 5 dievčat. Slávnostný príhovor mal člen ZPOZ-u p. Marián Justh, program zabezpečili deti z MŠ Ladce pod vedením svojich učiteliek. Hudbou udalosť spríjemnili Michal Fusko s manželkou a recitáciu predniesla p. Hudáková. Predstavenie detí starostovi obce a jeho zástupcovi mala na starosti matrikárka Ľubomíra Porubčanová. Všetky maminy dostali od starostu obce kvet a deti malý upomienkový darček.

 

 

Našim najmenším obyvateľom a ich rodičom želáme veľa zdravia a veríme, že sa im v Ladcoch bude páčiť.

 

 

Foto: Zuzana Čuríková