Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Cintorín Tunežice - nová brána 2017

 

Na cintoríne v Tunežiciach pribudla nová vstupná brána. Kovaná brána je vecným sponzorským darom od p. Vladimíra Poliaka z Tunežíc. Obec Ladce mu aj touto cestou ďakuje za dar a skrášlenie tohto pietneho miesta.